Repair Cafés Hoeksche Waard

Corona vragenlijst

Voor alle bezoekers en vrijwilligers hanteren wij een corona vragenlijst.
Vóór het bezoek aan het Repair Café en bij het inschrijven zullen onderstaande vragen aan de bezoeker / vrijwilliger worden gesteld.
Dit om te voorkomen dat mogelijk met corona geïnfecteerde personen het Repair Café bezoeken en daar mogelijk anderen besmetten.

Wij vertrouwen op uw medewerking.

Corona vragenlijst


Heeft u nu of in de afgelopen 24 uur één of meerdere symptomen die passen bij corona:

  • Verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn),
  • Hoesten,
  • Verhoging of koorts (meer dan 38°C)
  • Kortademigheid of benauwdheid,
  • Reuk- en/of smaakverlies?

Heeft u op dit moment een huisgenoot met koorts of benauwdheidsklachten?


Heeft u nu corona of bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?


Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona en heeft u de afgelopen 2 weken contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had?


Bent u in thuisisolatie (verplichte quarantaine) vanwege direct contact met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld?


Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

Indien u één of meerdere van de voorgaande vragen met “Ja” heeft beantwoord kom dan niet naar de Repair Café locatie.

Indien u alle zes de vragen met “Nee” heeft beantwoord dan bent u van harte welkom bij het Repair Café.

RC Tandwiel