Repair Cafés Hoeksche Waard

Over ons

De samenwerkende Repair Cafés in de Hoeksche Waard verrichten hun reparatie werkzaamheden op verschillende locaties. Een deel van de vrijwilligers is actief bij meerdere Repair Cafés in de regio. Door deze samenwerking worden kennis, inzicht en ervaring onder de groep vrijwilligers gedeeld en komen we dus tot een unieke kennisopbouw en samenwerking. Door deze flexibele inzet van onze vrijwilligers kunnen wij zeer effectief werken en hebben wij vrijwel altijd de capaciteit en expertise beschikbaar om onze bezoekers van dienst te kunnen zijn.

Bij de inzet van vrijwilligers lopen deze ook enig risico. De Gemeente Hoeksche Waard waardeert het vrijwilligerswerk zeer en heeft voor alle vrijwilligers in de Hoeksche Waard een “collectieve vrijwilligersverzekering” afgesloten.

Inmiddels zijn we al weer een aantal jaren actief als Repair Cafés en is het initiatief zeker een succes te noemen. Veel bezoekers uit de Hoeksche Waard en omgeving weten ons inmiddels te vinden voor hun reparaties en zeker niet te vergeten de gezellige sfeer.

Hoeksche Waard

Binnen zonder afspraak

U kunt gedurende de openingstijd van een Repair Café gewoon binnenlopen met uw kapotte spullen en dat zonder afspraak. Wij werken met een inschrijfformulier voor registratie van de reparaties en de klant dient de huisregels te lezen en het formulier te ondertekenen. U dient zich bij binnenkomst bij de gastvrouw – heer te melden die u zal begeleiden bij het invullen. Ook zal zij / hij u verder verwijzen als u aan de beurt bent naar een beschikbare reparateur. Na afloop van de reparatie dient u het betreffende formulier weer in te leveren bij de gastvrouw-heer.

Corona Repair Café

Ondanks dat een groot deel van de beperkingen m.b.t. corona zijn opgeheven blijven wij voorzichtig.
Zie voor meer informatie ook onze “Corona” pagina en onze “Huisregels”

Het Repair Café Oud-Beijerland gebruikt de “Repair Monitor”. Dit is een door veel Repair Cafés gebruikte database waar de reparaties geanonimiseerd worden geregistreerd. De gegevens in deze database worden uitsluitend gebruikt voor statistische informatie en als naslagwerk bij het zoeken naar reparatie oplossingen.

Waarom een Repair Café?

In Nederland gooien we ontzettend veel weg. Ook dingen waar bijna niets mis mee is, en die na een eenvoudige reparatie weer prima bruikbaar zouden zijn. Helaas zit repareren bij veel mensen niet meer in het systeem. Mensen weten niet meer hoe dat moet. Reparatie- kennis verdwijnt snel. 

Het Repair Café brengt daar verandering in! Waardevolle praktische kennis wordt overgedragen. Spullen worden langer bruikbaar gemaakt en hoeven niet te worden weggegooid. De hoeveelheid grondstoffen en energie die nodig is om nieuwe producten te maken, wordt beperkt. Evenals de CO2-uitstoot. Want bij het fabriceren van nieuwe producten – en het recyclen van oude – komt CO2 vrij.

In het Repair Café leren mensen op een andere manier naar hun spullen te kijken en er opnieuw de waarde van in te zien. Het Repair Café draagt bij aan een mentaliteitsverandering. Die is noodzakelijk om mensen enthousiast te maken voor een duurzame samenleving.

Maar bovenal wil het Repair Café laten zien dat repareren leuk is, en vaak heel makkelijk. Kom het ook eens proberen!

Repair Café oprichters
Coördinatoren van het eerste uur.

Geschiedenis Repair Café International

Martine Postma
Martine Postma

Het Repair Café is een initiatief van Martine Postma. Zij organiseerde in 2009 in Amsterdam-West het allereerste Repair Café. Het succes van dit eerste Repair Café inspireerde bewoners van andere wijken in Amsterdam om zelf een Repair Café in hun buurt op te zetten. Ook in andere steden en dorpen in Nederland vond het idee navolging. Tegenwoordig zijn er meer dan 500 Repair Cafés, verspreid over het land. Ook in het buitenland worden steeds meer Repair Cafés opgericht, van België, Frankrijk, Duitsland tot Japan, Australië enz. 

Wereldwijd zijn inmiddels al meer dan 3150 Repair Cafés actief verdeeld over zo’n 35 landen! (stand mei 2024)

Zie voor meer informatie de site van Repair Café International. 

Geschiedenis Repair Cafés Hoeksche Waard

Door het aanbieden van een haperende spelcomputer opende toenmalig wethouder van Korendijk mevrouw Marga van Hulst op 8 december 2012 het eerste Repair Café in de Hoeksche Waard.

Martin van der Mark, een van de mensen van het eerste uur, nam deze reparatie onder zijn hoede. Ondanks dat hij nog nooit een spelcomputer van binnen gezien had, was deze snel gerepareerd .

Een mooiere start van Repair Café Piershil is nauwelijks denkbaar. Het succes kreeg al snel een vervolg toen Martin van der Mark in Oud-Beijerland op 16 maart 2013 zelf het tweede Repair Café startte. In het zelfde jaar werden er nog Repair Cafés geopend, achtereenvolgens in ’s-Gravendeel en Strijen. Numansdorp opende een jaar later het vijfde Repair Café in de Hoeksche Waard.

Medio 2020 zijn er in de Hoeksche Waard een kleine 60 vrijwilligers werkzaam, waarvan een deel zelfs binnen meerdere Repair Cafés.

Marga van Hulst
RC Tandwiel