Repair Cafés Hoeksche Waard

Privacy verklaring van de samenwerkende Repair Cafés in de Hoeksche Waard.

Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de “Stichting Repair Café Hoeksche Waard” en de overige zelfstandige samenwerkende Repair Cafés in de Hoeksche Waard (hierna: “RCHW” ) verwerken van haar vrijwilligers en gebruikers / bezoekers.

Indien u een vrijwilliger bent bij het RCHW of gebruik maakt van het RCHW, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan het RCHW verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacy beleid te verwerken. Wij adviseren de vrijwilligers om de Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor hun eigen administratie. 
De gebruikers / bezoekers kunnen de privacyverklaring op de RCHW website vinden, zoals ook in de huisregels staat vermeld.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is per locatie:

Locatie: ‘s-Gravendeel
De Coördinator van Repair Café ‘s-Gravendeel

Locatie: Numansdorp
De Coördinator van Repair Café Numansdorp

Locatie: Oud-Beijerland
Het bestuur van “Stichting Repair Café Hoeksche Waard” 
KvK:  73058890

Locatie: Piershil
De Coördinator van Repair Café Piershil

Locatie: Strijen
De Coördinator van Repair Café Strijen

Aangezien het RCHW alleen doelgegevens en geen bijzondere persoonsgegevens (zoals geboortedata, BSN of medische gegevens) verwerkt, is een toezichthoudend functionaris niet verplicht.

2. Verwerkte gegevens en hun doel

De vrijwilligers

In het kader van de communicatie met de vrijwilligers worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  1. voor- en achternaam
  2. adresgegevens, telefoonnummer(s), e-mailadres
  3. contact gegevens te benaderen bij noodgevallen
  4. zaken waar we als organisatie rekening mee moeten houden (bv. dieet, beperkingen)

3. Doel verzameling gegevens en gegevensverwerking vrijwilligers.

Persoonsgegevens worden via een inschrijfformulier (met handtekening) aangeleverd aan de voorzitter of coördinator. Vervolgens worden de gegevens digitaal verwerkt en opgeslagen door de secretaris of coördinator.

Het RCHW verwerkt de boven genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  1. interne communicatie voor de door de vrijwilligers te verrichten vrijwillige werkzaamheden, de communicatie tussen vrijwilligers onderling.
  2. contact over het vrijwilligerschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van door u verrichte vrijwillige werkzaamheden.
  3. voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van het RCHW en voor het aan- en afmelden t.b.v. activiteiten van het RCHW.

De secretaris of coördinator bewaart de gegevens digitaal op een digitaal opslagmedium.
De secretaris of de coördinator vrijwilligers verstrekt enkele keren per jaar, via email, een nieuw overzicht van de gegevens van alle vrijwilligers aan alle vrijwilligers.

Het RCHW verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw vrijwilligerschap, daarna worden de gegevens binnen 6 maanden verwijderd.

4. De gebruikers/bezoekers die iets aanbieden ter reparatie tijdens het RCHW

In het kader van de bereikbaarheid van de gebruiker worden de volgende persoonsgegevens verzameld en verwerkt:

  1. voor- en achternaam
  2. telefoonnummer(s)
  3. e-mailadres

De persoonsgegevens worden via het inschrijfformulier verkregen, met handtekening en alleen schriftelijk bewaard door de secretaris of coördinator.
Het RCHW verwerkt en bewaart de boven genoemde persoonsgegevens voor contact tijdens de reparatie periode, bv als er onderdelen besteld moeten worden.
Ook worden de gegevens m.b.t. de aangeboden apparatuur, klachten en reparatie resultaten geanonimiseerd opgeslagen in een database uitsluitend voor naslagwerk en statistische doeleinden.
Tot slot worden de formulieren in een map gedaan en opgeborgen.
De gegevens worden bewaard tijdens de duur van de reparatie en maximaal tot een half jaar na beëindiging van de reparatie zodat de gegevens zo nodig gebruikt kunnen worden ingeval een bezoeker het Repair Café of een vrijwilliger toch aansprakelijk stelt voor een calamiteit.

5. Verwijdering en vragen / klachten

Via het e-mailadres (of contactpagina) van het RCHW kan een verzoek ingediend worden om de persoonsgegevens te wijzigen of te verwijderen. Het RCHW zal het verzoek in behandeling nemen en binnen een maand na ontvangst van het verzoek, de aanvrager hierover informeren.

Indien u klachten hebt over de wijze waarop RCHW uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met het bestuur of de coördinator van het betreffende Repair Café.

Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacy beleid kunnen worden gericht aan het bestuur of coördinator van het betreffende Repair Café via het contactformulier van die locatie.

6. Publicatie/wijzigingen

Dit privacy beleid zal worden gepubliceerd op de RCHW website en kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden eveneens via de RCHW website bekend gemaakt.

RC Tandwiel