Repair Cafés Hoeksche Waard

Corona (COVID-19)

Corona Repair Café

Repair Cafés Hoeksche Waard in Coronatijd

Alle Repair Café activiteiten in de Hoeksche Waard zijn vanaf maart 2020 tot nader order afgezegd i.v.m. het coronavirus (COVID-19). Wij volgen hiermee de regelgeving en richtlijnen van het RIVM, de GGD en de overheid. Ook zijn wij afhankelijk van de organisatie die ons de ruimte ter beschikking stelt. Hierdoor kunnen er aanvullende regels gelden die het weer organiseren van een Repair Café kunnen beïnvloeden.  

Via deze website zullen wij u op de hoogte houden van de stand van zaken en waar, wanneer en onder welke voorwaarden wij onze activiteiten mogen en kunnen hervatten.
Bij hervatting van onze activiteiten zullen er per Repair Café locatie Corona Protocollen gehanteerd worden om de samenkomsten veilig en verantwoord te laten verlopen. Elk van de samenwerkende Repair Cafés zal een eigen protocol hanteren afgestemd op de locatie, omstandigheden en mogelijkheden. Het actuele protocol voor een bepaalde locatie is te vinden via de specifieke webpagina van de betreffende Repair Café locatie. 

De tot maart 2020 gebruikte locaties van de samenwerkende Repair Cafés in de Hoeksche Waard zijn niet allemaal geschikt om met de voor Corona gestelde verplichtingen weer open te gaan. Deels komt dit door de beschikbare ruimte en toegang en anderszins door beperkingen die de organisatie die de ruimte beschikbaar stelt. 

Alle Repair Cafés in de Hoeksche Waard zullen voor bezoekers en vrijwilligers een “Corona vragenlijst” hanteren om mogelijke besmettingen zoveel als mogelijk te voorkomen. Deze Corona vragenlijst kan via onderstaande knop worden bekeken en zal ook bij aankomst met de bezoeker en vrijwilliger worden doorgenomen.

Bij de registratie zullen buiten de gebruikelijke zaken t.b.v. de reparatie ook de volledige gegevens van de bezoeker worden geregistreerd. Zoals volledige naam en voornaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mail adres, datum bezoek, tijdstip aankomst en tijdstip vertrek. Dezelfde gegevens zullen van de aanwezige vrijwilligers worden geregistreerd. Gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld en dienen er alleen voor indien er achteraf toch een besmetting of mogelijke besmetting met het coronavirus heeft plaatsgevonden. De verstrekte gegevens zullen dan aan de GGD worden verstrekt voor Bron en Contactonderzoek (BCO). Bij een bevestigde corona infectie van een bezoeker of vrijwilliger binnen 14 dagen ná het bezoek aan het Repair Café dient dit direct door te worden gegeven aan de betreffende coördinator van dat Repair Café.
Indien een bezoeker de gevraagde gegevens niet wil verstrekken dan zullen wij niet starten met de aangeboden reparaties en u verzoeken de locatie te verlaten.

Wij hopen op uw begrip en medewerking.

Blijf allen gezond en zorg goed voor elkaar.

Overzicht maatregelen:

Maatregelen zoals op dinsdag 20 april 2021 afgekondigd:

Maatregelen zoals op dinsdag 23 maart 2021 afgekondigd:

Maatregelen zoals op dinsdag 23 februari 2021 afgekondigd:

Maatregelen zoals op dinsdag 02 januari 2021 afgekondigd:

Maatregelen zoals op dinsdag 12 januari 2021 afgekondigd:

Maatregelen zoals op maandag 14 december 2020 afgekondigd:

Maatregelen zoals op dinsdag 13 oktober 2020 afgekondigd:

LET OP: Dit is een globaal overzicht en hoeft dus niet de laatste stand van zaken weer te geven.
Kijk voor de meest actuele maatregelen op de sites van de Rijksoverheid!

RC Tandwiel
Sluit Menu