Repair Café Oud-Beijerland

Op 8 november 2018 is het Repair Café Oud-Beijerland opgegaan in de “Stichting Repair Café Hoeksche Waard”.
In de Oprichtingsakte is opgenomen dat het onbezoldigde bestuur bestaat uit Mevr. Y.L. Cassée als voorzitter en secretaris, de Hr. J. van Eck als plaatsvervangend secretaris en de Hr. R.G.M. Frerichs als penningmeester, allen wonend in de Gemeente Hoeksche Waard en benoemd voor een periode van 4 jaar.
Tevens is in de akte vastgelegd dat ons Repair Café het maken van winst niet beoogt en kostendekkend opereert.
Geen van de betrokken vrijwilligers ontvangt een vergoeding voor de tijd en materialen die zij investeren.
Er is dus geen beloningsplan. Door de gemeentelijke herindeling per 1 januari 2019 zijn naast Oud-Beijerland ook de dorpen Piershil (Korendijk), ‘s Gravendeel (Binnenmaas), Strijen en Numansdorp (Cromstrijen) samengevoegd tot de Gemeente Hoeksche Waard.
De “Stichting Repair Café Hoeksche Waard” omvat thans alleen de activiteiten van het Repair Café in Oud-Beijerland.
Wel is er regelmatig overleg tussen de RC’s in de Hoeksche Waard en helpen we elkaar bij de maandelijkse repairdagen.
De populariteit van de Repair Café’s heeft in deze regio zo’n vlucht genomen over de afgelopen jaren, dat de noodzaak tot oprichting van een Stichting duidelijk werd.
Oud-Beijerland heeft hiertoe het voortouw genomen.

Wat is een Repair Café

Het concept is in 2009 bedacht door Martine Postma. Het eerste Repair Café vond plaats op 18 oktober 2009 in het Fijnhout Theater in Amsterdam-West. Die middag was voor de initiatiefnemers aanleiding om de activiteiten uit te breiden. Op 2 maart 2010 werd Stichting Repair Café opgericht. Deze stichting ondersteunt lokale groepen wereldwijd die hun eigen Repair Café willen opzetten. Begin 2018 waren er in Nederland bijna vijfhonderd groepen vrijwilligers die geregeld een Repair Café organiseren.

De naam Repair Café (RC) is beschermd en om onder deze naam te mogen opereren moet de initiator beloven dat zijn RC zal voldoen aan de volgende spelregels , zoals opgelegd door Stichting Repair Café Nederland:

  • Hij/zij zal zijn lokale initiatief op vrijwillige en niet-commerciële basis uitvoeren onder de naam Repair Café (en niet Repareercafé, Kluscafé, Doe-het-zelf-werkplaats of iets dergelijks);
  • Hij/zij realiseert zich dat het Repair Café geen gratis reparatiewerkplaats is, maar een ontmoetingsplaats in de buurt, waar het gaat om het samen repareren, om kennisoverdracht en om sociaal contact tussen buurtgenoten. Het repareren in mijn Repair Café zal daarom gebeuren tijdens de Repair Café-bijeenkomst, in aanwezigheid van en zo mogelijk met medewerking van de eigenaar van het kapotte voorwerp. Het is niet de bedoeling dat mensen kapotte spullen bij het Repair Café afgeven en ze later weer ophalen;

Donatie

Het Repair Café wordt betaald uit vrijwillige bijdragen van bezoekers, uit subsidies en uit donaties en giften.

Ook kunt u natuurlijk rechtstreeks een donatie doen. Ons IBAN nummer is:

NL26RABO 0335 176976
t.n.v St.Repair Café Hoeksche Waard

Hartelijk dank alvast.

Kamer van Koophandelnummer:73058890
RSIN nummer: 859337893

ANBI Status:

Het Repair Café Oud-Beijerland heeft van de belastingdienst de ANBI status verkregen. Zie ook onder “Jaaroverzichten”.
De te publiceren aanvullende gegevens worden voorbereid voor plaatsing op deze website.

Repair Café International:

Het Repair Café Oud-Beijerland is aangesloten bij de centrale Repair Café International organisatie gevestigd in Amsterdam.