Repair Cafés Hoeksche Waard

Aanvullende huisregels i.v.m. het Coronavirus (COVID-19)

 • Kom bij enige verdenking niet naar het Repair Café.
 • Maak voordat u naar het Repair Café gaat het te repareren apparaat of goederen grondig schoon met een desinfecterend middel.
 • Bezoekers worden geacht vóór het bezoek aan het Repair Café de nodige hygiëne maatregelen te treffen om verspreiding van het coronavirus te beperken.
Corona Repair Café
 • Ga voor vertrek naar het Repair Café thuis naar het toilet.
 • Aanwijzingen door de gastvrouw / gastheer of coördinator dienen terstond te worden opgevolgd.
 • Per locatie kunnen afwijkende regels worden gehanteerd door het Repair Café zelf of door de organisatie die de ruimte beschikbaar stelt en daar voorwaarden aan verbindt.

Huisregels

 • De aangeboden goederen dienen goed onderhouden en schoon te worden aangeboden.
 • De activiteiten in het Repair Café worden gratis en op vrijwillige basis uitgevoerd door de aanwezige reparatiedeskundigen.
 • Reparaties worden zo veel mogelijk uitgevoerd door de bezoekers zelf, zo nodig met hulp van de reparatiedeskundigen.
 • Noch de organisatoren van het Repair Café, noch de reparateurs zijn aansprakelijk voor schade als gevolg van verstrekte reparatieadviezen of -instructies, voor schade aan de ter reparatie aangeboden voorwerpen, voor gevolgschade of voor andere schade die het gevolg is van activiteiten in het Repair Café.
 • Een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.
 • Voor het gebruik van nieuwe materialen zoals snoeren, stekkers, zekeringen, kant en klare kniestukken of applicaties dient apart te worden betaald.
 • Bezoekers die kapotte voorwerpen aanbieden ter reparatie, doen dat op eigen risico.
 • De reparateurs geven geen garantie op de met hun hulp uitgevoerde reparaties en zijn niet aansprakelijk als voorwerpen die in het Repair Café zijn gerepareerd, thuis toch niet blijken te functioneren.
 • De reparateurs behouden zich het recht voor om bepaalde voorwerpen niet te repareren.
 • De reparateurs zijn niet verplicht om gedemonteerde apparaten die niet gerepareerd kunnen worden, weer in elkaar te zetten.
 • De bezoekers van het Repair Café zijn zelf verantwoordelijk voor het netjes afvoeren van kapotte voorwerpen die niet konden worden gerepareerd.
 • Om lange wachttijden te voorkomen, wordt bij drukte maximaal één kapot voorwerp per persoon bekeken. Voor een volgend voorwerp sluit de bezoeker weer achter in de rij aan.
RC Tandwiel