Repair Cafés Hoeksche Waard

Aanvullende huisregels i.v.m. het Coronavirus (COVID-19)

 • Neem vóór vertrek naar het Repair Café de “Corona vragenlijst” door. Kom bij enige verdenking niet naar het Repair Café. Deze Corona vragenlijst zal bij aankomst van de bezoeker of vrijwilliger nogmaals met u worden doorgenomen.
 • Maak voordat u naar het Repair Café gaat het te repareren apparaat of goederen grondig schoon met een desinfecterend middel.
 • Bezoekers worden geacht vóór het bezoek aan het Repair Café de nodige hygiëne maatregelen te treffen om verspreiding van het coronavirus te beperken.
 • Bezoekers dienen gebruik te maken van de aangegeven looproutes en de aangewezen wachtruimte.
 • Personen met eigen klachten of klachten bij hun huisgenoten die kunnen duiden op een mogelijke corona infectie worden niet toegelaten en dienen dus ook niet naar de locatie te komen.
  Doe bij twijfel een corona zelftest.
  Zie ook de “Corona vragenlijst”
Corona Repair Café
 • Ga voor vertrek naar het Repair Café thuis naar het toilet.
 • Het bezoek van het toilet bij het Repair Café is niet of onder voorwaarden toegestaan.
 • Aanwijzingen door de gastvrouw / gastheer of coördinator dienen terstond te worden opgevolgd.
 • Per locatie kunnen afwijkende regels worden gehanteerd door het Repair Café zelf of door de organisatie die de ruimte beschikbaar stelt en daar voorwaarden aan verbindt.

Huisregels

 • De aangeboden goederen dienen goed onderhouden en schoon te worden aangeboden.
 • De activiteiten in het Repair Café worden gratis en op vrijwillige basis uitgevoerd door de aanwezige reparatiedeskundigen.
 • Reparaties worden zo veel mogelijk uitgevoerd door de bezoekers zelf, zo nodig met hulp van de reparatiedeskundigen.
 • Noch de organisatoren van het Repair Café, noch de reparateurs zijn aansprakelijk voor schade als gevolg van verstrekte reparatieadviezen of -instructies, voor schade aan de ter reparatie aangeboden voorwerpen, voor gevolgschade of voor andere schade die het gevolg is van activiteiten in het Repair Café.
 • Een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.
 • Voor het gebruik van nieuwe materialen zoals snoeren, stekkers, zekeringen, kant en klare kniestukken of applicaties dient apart te worden betaald.
 • Bezoekers die kapotte voorwerpen aanbieden ter reparatie, doen dat op eigen risico.
 • De reparateurs geven geen garantie op de met hun hulp uitgevoerde reparaties en zijn niet aansprakelijk als voorwerpen die in het Repair Café zijn gerepareerd, thuis toch niet blijken te functioneren.
 • De reparateurs behouden zich het recht voor om bepaalde voorwerpen niet te repareren.
 • De reparateurs zijn niet verplicht om gedemonteerde apparaten die niet gerepareerd kunnen worden, weer in elkaar te zetten.
 • De bezoekers van het Repair Café zijn zelf verantwoordelijk voor het netjes afvoeren van kapotte voorwerpen die niet konden worden gerepareerd.
 • Om lange wachttijden te voorkomen, wordt bij drukte maximaal één kapot voorwerp per persoon bekeken. Voor een volgend voorwerp sluit de bezoeker weer achter in de rij aan.
RC Tandwiel