Let op: In verband met het Corona virus zal het Repair Café Oud-Beijerland tot nader bericht gesloten zijn.

Welkom op de Startpagina van Repair Café Oud-Beijerland


Deze website wordt momenteel omgebouwd naar een gemeenschappelijke website voor de vijf Repair Cafés in de Hoeksche Waard.
Nog even geduld a.u.b.

Repareren is goed voor het milieu, voor uw portemonnee en voor sociale contacten.
Repareren is dus goed voor iedereen!

Het idee erachter is dat kapotte apparaten, meubels of kleding vaak niet meteen weggegooid hoeven worden. Repareren en hergebruiken als het kan.
Daar willen wij bij helpen. Kom met uw kapotte spullen naar het Repaircafé. 
We bekijken samen wat de mogelijkheden zijn.
Wij werken gratis, maar stellen een bijdrage in de fooienpot natuurlijk op prijs.
Wilt u alleen maar komen kijken, andere mensen ontmoeten of wat opsteken: ook dan bent u welkom.

Wie zijn wij:

Ons Repair Café (RC) is nu ruim 5 jaar actief in de gemeente Oud-Beijerland en heeft recentelijk onderdak gevonden en gekregen bij de “Stichting Zuidwester”.
De komende 4 jaar mogen wij gebruik maken van hun locatie “De Buren” , alwaar zich ook een dagbesteding bevindt voor mensen met een beperking.
Het RC zal – waar mogelijk – deze cliënten proberen te betrekken bij eenvoudige recycle werkzaamheden van afgekeurde apparatuur.
Elke 3de zaterdag van de maand kunnen mensen hun defecte spullen ter reparatie aanbieden op het adres van “De Buren” op het Koninginneplein tegenover de Jumbo in Oud-Beijerland.
Inmiddels hebben wij sinds ons bestaan een kleine 1200 reparaties verricht met een succesratio van rond de 80%.
Onze bezetting bestaat momenteel uit zo’n 10 reparateurs en 5 ondersteunende gastvrouwen.
Ons RC is een verzameling van enthousiaste vrijwilligers van verschillende leeftijden, afkomst en dito ervaring.
Het is duidelijk dat ons Repair Café voldoet aan een sociale behoefte en dat zij inmiddels haar bestaansrecht dubbel en dwars heeft bewezen in onze Gemeente.

Wat doen wij:

Onder het motto “Weggooien? Mooi niet!” proberen wij naast onze reparatiewerkzaamheden het begrip repareren opnieuw leven in te blazen in de Oud-Beijerlandse samenleving en daarbuiten.
Op die manier behouden en verspreiden wij reparatiekennis.
Dit kan ook plaats vinden in de vorm van een stageplaats dan wel een buitenschoolse cursus in één van de vakgebieden, waarin dit Repair Café excelleert.
Desgevraagd verzorgen wij ook presentaties op de lokale schoolgemeenschappen.
De plaats van onze lokatie midden in onze samenleving helpt de sociale cohesie te bevorderen door buurtgenoten met verschillende achtergronden en drijfveren met elkaar in contact te brengen door het houden van inspirerende en laagdrempelige bijeenkomsten, die bij ons 1 maal per maand plaatsvinden.
Wij beogen, en laten dit ook zien, dat de inwoners van onze gemeente het belang inzien van een duurzame leefstijl door hergebruik van grondstoffen en materialen te bevorderen en de stroom restafval te verminderen.
Ons initiatief levert dus een duidelijke bijdrage aan de saamhorigheid in Oud-Beijerland en daarbuiten.

Waar zitten wij:

Het Repair Café is een organisatie die draait op de inzet van vrijwilligers. We hebben daarom geen kantoor of bureau.

Ons E-mailadres
[email]oudbeijerland@repaircafe-hoekschewaard.nl[/email]

Adres
De Buren tegenover de Jumbo

Oud-Beijerland
Koninginneplein 12

Open elke Derde zaterdag van de maand,
van 10:00 tot 12:00.

Gesloten in Juli en Augustus.