Repair Cafés Hoeksche Waard

Corona vragenlijst resultaat

Helaas geeft een van de gegeven antwoorden aan dat er een verhoogd risico is op besmetting door corona (COVID-19)

Als vrijwilligers organisatie willen wij geen enkel risico nemen dat verspreiding van het virus tot gevolg kan hebben.

Bij de geringste verdenking van besmetting of mogelijke besmettelijkheid willen wij u vragen niet naar onze Repair Café locatie te komen.

Wij vertrouwen op uw medewerking.

RC Tandwiel