Repair Café Numansdorp

Corona (COVID-19) protocol Repair Café Numansdorp

Zodra het Repair Café Numansdorp weer open gaat zal op deze pagina het daarvoor geldende protocol worden opgenomen.

Door de door de overheid afgekondigde maatregelen zijn wij genoodzaakt onze deuren gesloten te houden.

RC Tandwiel