Aftrekpost voor vrijwilligers

Ik werk als vrijwilliger voor een ANBI-Instelling. Van een kennis begreep ik dat ik dan recht heb op een vrijwilligersvergoeding en dat die vergoeding volgend jaar ook nog eens omhoog gaat. dat lijk me allemaal vrij sterk, maar wel aantrekkelijk. Kunt u mij zeggen wat waar is?

De regels voor de vrijstelling voor vrijwilligers zijn vrij ingewikkeld. Het is in ieder geval niet zo dat u recht heeft op een vrijwilligersvergoeding het is aan de instelling waar u uw werk verricht om te bepalen of zij iets willen vergoeden en of ze ook iets kunnen vergoeden. De algemene regel is dat u €150 per maand of maximaal €1.500 per jaar vrij van inkomstenbelasting als vergoeding mag ontvangen.

Voorwaarden
Daarnaast is er de regel dat de uurvergoeding niet hoger mag zijn dan €4,50 (per uur). In ieder geval moet de instelling waar u actief bent een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) of een sportvereniging of stichting zijn en mag de organisatie niet onderworpen zijn aan vennootschapsbelasting om voor deze vrijstellingen in aanmerking te komen. Andere voorwaarden zijn dat u het werk niet beroepsmatig doet en u niet in dienst bent bij deze organisatie.

Inkomstenbelasting
Ontvangt u meer dan het maximale uurtarief of meer dan €150 per maand, dan zijn uw inkomsten belast met inkomstenbelasting. Ontvangt u in totaal meer, omdat u naast de vergoeding ook betaald krijgt voor gemaakte onkosten dan moet u bij de Belastingdienst kunnen aantonen dat de vergoeding inderdaad voor onkosten is en dat u na aftrek van de daarvoor betaalde vergoeding onder de maximale vergoeding blijft. Kunt u dat niet, dan is het gehele bedrag belast met inkomstenbelasting.

Kasrondje
In het verleden hebben ANBI-instellingen geprobeerd met een zogenoemd kasrondje de fiscus te omzeilen. De penningmeester maakte dan de maximale vergoeding over met het verzoek dit bedrag weer als gift terug te storten. Op deze manier zou er gebruikt gemaakt kunnen worden van de onbelaste vergoeding en zou dit bedrag ook nog eens aftrekbaar zijn. Daar is een stokje voor gestoken. Alleen wanneer de instelling de vergoeding kan betalen en de gift (het terugstorten) vrijwillig is, is een vergoeding of gift toegestaan.

Verhogen
Voor volgend jaar is het plan de maximale vrijstelling te verhogen naar maximaal €170 of €1.700 per jaar. Of dit plan het ook haalt, hangt af van de besluitvorming in de Tweede en Eerste Kamer. Of dat zo is, weten we pas eind december.

Recht op vergoeding
Uw kennis heeft dus een beetje gelijk wat de vergoedingen betreft, maar een recht op een vergoeding heeft u niet. Of u een vergoeding krijgt, hangt af van de instelling waar u actief bent.

Bron: De Oud Rotterdammer
Datum: Dinsdag 27 november 2018